تاریخ درج چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 در 13:16 کد خبر : 3592
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز دوازدهم

احکام روزانه

 قورت دادن باقی مانده غذا وسط نماز

چیزی لای دندان هایش گیر کرده و در بین نماز آن را قورت می دهد.
 ای کاش قبل نماز مسواک می زد، ولی با این حال نمازش اشکالی ندارد و صحیح است.

 متن دقیق رساله :
اگر در بین نماز غذایی را که لای دندان ها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمی شود.
توضیح المسائل  امام، مسئله 1155


دست زدن به قرآن الکترونیک

 قرآن را از روی گوشی اش قرائت می کند و چون وضو ندارد، مراقب است انگشتانش با نوشته های قرآن بر خورد نداشته باشد.
 اما لمس آیات الهی بر روی صفحات نمایش  الکترونیکی بدون وضو بی اشکال است.

 متن دقیق رساله :
 آیا لمس آیات قرآن بر صفحه گوشی موبایل و مانیتورهای شیشه ای نیاز به وضو دارد؟
اشکالی ندارد و وضو لازم نیست.
استفتاء اختصاصی سایت مسجدنما از دفتر مقام معظم رهبری

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن