تاریخ درج یکشنبه 21 ارديبهشت 1399 در 15:06 کد خبر : 3603
ف

مسابقه جزء 16

مسابقه جزء 16

رمضان 99

مسابقه جزء 16

با توجه به کدام آیه ، خداوند محبت کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند را در دل مردم قرار می دهد و محبوب مردم می شوند؟

گزینه اول : آیه 131 سوره طه

گزینه دوم : آیه 96 سوره مریم

گزینه سوم : آیه 93 سوره کهف


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن