تاریخ درج یکشنبه 21 ارديبهشت 1399 در 12:00 کد خبر : 3612
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز شانزدهم

احکام روزانه

 مسافر شکمو‼️

 مسافرتی در ماه رمضان پیش آمده و می خواهد فردا صبح حرکت کند. با خودش می گوید مسافر که روزه ندارد؛ صبحانه مفصلی نوش جان می کند و به سمت مقصد حرکت می کند.
 اما باید بداند که به خاطر خوردن روزه اش معصیت کرده و باید کفاره هم بدهد.
توضیح المسائل  امام، مسئله 1721


 فک و فامیل اهل گناه

 به بهانه اینکه فک و فامیلشان ضد انقلاب یا گناهکار است، سراغ شان نمی رود و حال شان را جویا نمی شود؛
 اما صله رحم مطلقاً واجب است و هیچ جوره ساقط نمی شود.

 متن دقیق رساله :
 س: با توجه به اینکه قطع رحم از گناهان کبیره است، آیا کسی که با برادر و خواهر منافق و ضد انقلاب خود قطع رحم نماید، مرتکب این گناه کبیره شده است یا خیر؟ و آیا اصلاً قطع رحم با چنین افرادی که اطمینان به عدم برگشت آنان داشته باشیم جایز است یا خیر؟
ج: بسمه تعالی. قطع رحم نکنند، ولی از هرگونه رفتار و برخوردی که تأیید منافقین و یا حمایت خط فکری آنان محسوب باشد، خودداری نمایند.
اجوبه الاستفتائات امام خمینی،سوال 7958

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن