تاریخ درج دوشنبه 22 ارديبهشت 1399 در 15:08 کد خبر : 3619
ف

مسابقه جزء 17

مسابقه جزء 17

رمضان 99

مسابقه جزء 17

با توجه به ترجمه کدام آیه ، مؤمن باید در کنار نماز و رکوع و سجود ، اهل کار خیر نیز باشد؟

گزینه اول : آیه 73 سوره انبیاء

گزینه دوم : آیه 5 سوره حج

گزینه سوم : آیه 77 و 78 سوره حجمرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن