تاریخ درج سه شنبه 23 ارديبهشت 1399 در 12:39 کد خبر : 3625
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز هجدهم

احکام روزانه

یک نموره آرایش

چادری است ولی برای این که در جامعه ظاهر مرتب تری❗️داشته باشد، یک نموره آرایش می کند❗️
 اگر این کار او عرفاً آرایش گفته شود، باید محل آرایش شده را از نا محرم بپوشاند.

 متن دقیق رساله :
 س:آرایش ملایم و خفیف به طوری که باعث جلب توجه نامحرم نشود، چه حکمی دارد؟
ج: هر آنچه در عرف زینت محسوب شود، باید پوشانده شود. پس آرایش خفیف را اگر عرف زینت به حساب آورد، پوشاندن آن واجب است، و الا لازم نیست.
استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، کتاب احکام آرایش و آرایشگری، سوال 112 ،سایت leader.ir


ندیدن صف جلو

 مسجد پر شده و صف جماعت از در کناری بیرون زده.
 افرادی که بیرون در اقتدا می کنند، اگر نتوانند هیچ یک از افراد صف جلویی را ببینند، اتصال شان صحیح نیست، والسلام❗️

 متن دقیق رساله :
 س:در نماز جماعت اگر بعضی از افراد صف های دوم یا سوم یا...، به واسطه دیوار یا مانع دیگری، نتوانند هیچ یک از صف جلو را ببینند. هر چند به واسطه افراد کنارشان به جماعت متصل هستند. آیا اتصال شان به نماز جماعت صحیح است؟
ج: اتصال به جماعت، صحیح نیست.
استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، احکام جدید

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن