تاریخ درج پنجشنبه 25 ارديبهشت 1399 در 12:00 کد خبر : 3628
ف

مسابقه جزء 19

مسابقه جزء 19

رمضان 99

مسابقه جزء 19

آیه ای از قرآن کریم ، که حضرت علی (ع) در قنوتشان آن را می خواندند کدام است؟

گزینه اول : آیه 63 سوره فرقان

گزینه دوم : آیه 74 سوره فرقان

گزینه سوم : آیه 71 سوره فرقان


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن