تاریخ درج پنجشنبه 25 ارديبهشت 1399 در 00:00 کد خبر : 3633
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز بیستم

احکام روزانه

 وسواس در وضو

 وسواسی است و هر کاری را چند بار تکرار می کند. برای وضو گرفتن هم وسواس را کنار نمی گذارد.
 هر چند تکرار عمل از روی وسواس حرام است، وضو و غسل را باطل نمی کند مگر آن که یکی از شرایط صحت را بر هم زند؛ مثلاً دست چپ را بیش از دو بار بشوید.

 متن دقیق رساله :
 آیا اعتنا نمودن به وسواس در اعمال عبادی علاوه بر حرمت، سبب بطلان عمل نیز می شود؟
در نماز، تکرار افعال از روی وسواس جایز نیست، و نماز را باطل می کند؛ و همچنین تکرار اذکار و قرائت از روی وسواس جایز نیست، و بنابر احتیاط واجب نماز را باطل می کند؛ ولی در وضو و غسل تکرار عمل از روی وسواس هرچند حرام است، موجب بطلان عمل نمی شود، مگر در صورتی که یکی از شرایط صحت را مراعات نکرده باشد (مثل اینکه در وضو دست چپ را بیش از دو بار بشوید یا مسح با آب خارج از وضو انجام انجام شود).
استفتائات دفتر مقام معظم رهبری، سایت leader.ir


کدام برآمدگی پا

 هنگام وضو، مسحش را تا برآمدگی روی پا می کشد.
 در حالی که باید تا مفصل مچ پا را مسح کرد.

 برآمدگی روی پا که هنگام مسح، دست باید تا آنجا کشیده شود، کدام است؟
باید مسح پا را تا مفصل بکشند.
اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای ، سوال 106

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن