تاریخ درج پنجشنبه 25 ارديبهشت 1399 در 12:00 کد خبر : 3635
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز بیست و یکم

احکام روزانه

با پمپ وضویت را باطل نکن‼️

 برای دسترسی به آب در طبقات بالا، پمپ را بدون استفاده از منبع به لوله شهر وصل کرده است.
 این کار چون طبق مقررات سازمان آب ممنوع بوده و به انتقال آب شهری آسیب می رساند، جایز نبوده و وضو وغسل با آب آن اشکال دارد.

 سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده است، ولی در برخی از محله ها فشار آب ضعیف است و ساکنان آن مجبورندکه برای استفاده از آب در طبقات بالای ساختمان ها از پمپ فشار استفاده کنند، با توجه به این مسئله به دو سوال زیر پاسخ فرمایید؟
الف: آیا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بیشتر از نظر شرعی جایز است؟ ب: در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب، وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ جذب می شود چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سوال، نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست، و وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ به دست می آید، محل اشکال است.
اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای ، سوال 109


سفره شراب

 وسط شام عروسی می فهمد که سر سفره جهت رعایت حال مدعوین، شراب سرو می کنند‼️
 حتی حق ندارد لحظه ای سر این سفره بنشیند، چه برسد به آن که چیزی از آن بخورد.

 متن دقیق رساله :
سر سفره ای که در آن شراب می خورند، اگر انسان یکی از آنان حساب شود، بنابر احتیاط واجب نباید نشست و چیز خوردن از آن سفره حرام است.
توضیح المسائل  امام، مسئله 2634

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن