تاریخ درج یکشنبه 28 ارديبهشت 1399 در 13:00 کد خبر : 3650
ف

تلاوت استاد شحات محمد انور

تلاوت استاد شحات محمد انور

شوری(52-53)،واقعه(1-40)،شرح

تلاوت استاد شحات محمد انور

 تلاوت استاد شحات محمدانور
 تحقیق - مجلسی

سوره مبارکه شوری (52 - 53)
 سوره مبارکه واقعه (1 - 40)
شرح
 مدت زمان تلاوت : 27 دقیقه

 جهت دانلود کلیک کنید

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن