تاریخ درج جمعه 02 خرداد 1399 در 16:21 کد خبر : 3664
ف

مسابقه جزء 27

مسابقه جزء 27

رمضان 99

مسابقه جزء 27

" از برکات ایمان این است که خانواده ای که اعضاء آن مؤمن باشند در آخرت هم کنار یکدیگر زندگی می کنند "
این نکته در کدام یک از آیات وجود دارد؟

گزینه اول : آیه 21 سوره طور

گزینه دوم : آیه 32 سور نجم

گزینه سوم : آیه 40 سوره قمرمرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن