تاریخ درج جمعه 02 خرداد 1399 در 16:29 کد خبر : 3665
ف

مسابقه جزء 28

مسابقه جزء 28

رمضان 99

مسابقه جزء 28

" مؤمنین با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی نمی کنند هرچند آن دشمنان ، پدران و فرزندان و خویشاوندان آنها باشند "
این نکته در کدام یک از آیات وجود دارد؟

گزینه اول : آیه 22 سوره مجادله

گزینه دوم : آیه 10 سوره ممتحنه

گزینه سوم : آیه 9 سوره تحریممرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن