تاریخ درج شنبه 17 خرداد 1399 در 16:41 کد خبر : 3676
ف

امام خامنه ای در سالروز رحلت امام خمینی (ره)

تحول خواهی یعنی همیشه دنبال قدمی بالاتر باشیم

تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست بلکه به معنای این است : گرایش مستمر به بهتر شدن. یعنی اکتفا نکردن به داشته های موجود.در موارد زیادی تحول به معنای این است که ما آنچه را داریم ، به داشته هایمان اکتفا نمیکنیم، یک قدمی بالاتر ، یک مرحله ای جلوتر را دنبال میکنیم.

تحول خواهی یعنی همیشه دنبال قدمی بالاتر باشیم

تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست بلکه به معنای این است : گرایش مستمر به بهتر شدن. یعنی اکتفا نکردن به داشته های موجود.در موارد زیادی تحول به معنای این است که ما آنچه را داریم ، به داشته هایمان اکتفا نمیکنیم، یک قدمی بالاتر ، یک مرحله ای جلوتر را دنبال میکنیم.

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن