تاریخ درج چهارشنبه 11 تير 1399 در 14:37 کد خبر : 3692
ف

فرم عضویت

فرم عضویت

مرکز نیکو کاری

فرم عضویت

مرکز نیکو کاری انصارالامام

فرم عضویت توشه آخرت

امام علی (ع): خوشا به حال آن به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.


*
*
*
*
*
همراه با کد شهر
*
*
مبلغ را به ریال وارد نمایید
شماره کارت 8906-5017-9979-6037 نقدی : دفتر مرکز نیکوکاری واقع در ساختمان اداری هیئت انصارالامام

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن