تاریخ درج پنجشنبه 30 مرداد 1399 در 12:20 کد خبر : 3761
ف

تلاوت استاد سید سعید

تلاوت استاد سید سعید

سوره جاثیه 29 الی 37

تلاوت استاد سید سعید

تلاوت استاد سید سعید

 تحقیق - مجلسی
 سوره مبارکه جاثیه
 آیات شریفه 29 الی 37
 مدت زمان تلاوت : 7 دقیقه و 17 ثانیه

 جهت دانلود کلیک کنید

 دارالقرآن انصارالامام کرج
@Quran_Ansar

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن