تاریخ درج شنبه 19 مهر 1399 در 11:00 کد خبر : 3847
ف

تصاویر مراسم قرائت زیارت اربعین

تصاویر مراسم قرائت زیارت اربعین

17 مهر 99

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن