تاریخ درج یکشنبه 09 آذر 1399 در 12:40 کد خبر : 3893
ف

گام 12مواسات و همدلی

گام 12مواسات و همدلی

تهیه، و توزیع ٢٠٠عدد بسته معیشتی

گام 12مواسات و همدلی

تهیه، و توزیع ٢٠٠عدد بسته معیشتی
جمعا به مبلغ ٧۵.٠٠٠.٠٠٠ تومان

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن