تاریخ درج شنبه 13 دي 1399 در 13:17 کد خبر : 3933
ف

صوت مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

صوت مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

11 دی 99

صوت مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی


روایتگری - مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی - 11 دی 99
download

روضه - کربلایی حبیب عبدالهی - مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی - 11 دی 99
download

زمینه - کربلایی حبیب عبدالهی - مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی - 11 دی 99
download

شور - کربلایی حبیب عبدالهی - مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی - 11 دی 99
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن