تاریخ درج چهارشنبه 27 اسفند 1399 در 09:22 کد خبر : 3986
ف

صوت مراسم گرامیداشت عملیات خیبر

صوت مراسم گرامیداشت عملیات خیبر

14 اسفند 99

صوت مراسم گرامیداشت عملیات خیبر


خاطره گویی - سردار نامی - مراسم گرامیداشت عملیات خیبر-14 اسفند 99
download

خاطره گویی - برادر شهید حمیرگلکرا(آقا مجید گلکار) - مراسم گرامیداشت عملیات خیبر-14 اسفند 99
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن