تاریخ درج پنجشنبه 21 اسفند 1399 در 16:15 کد خبر : 4006
ف

تصاویر اردو جهادی آموزشی و درمانی دامپزشکی

تصاویر اردو جهادی آموزشی و درمانی دامپزشکی

روستای گلدره - 20 اسفند 99

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن