تاریخ درج شنبه 14 فروردين 1400 در 10:31 کد خبر : 4016
ف

صوت ولادت حضرت علی اکبر(ع)

صوت ولادت حضرت علی اکبر(ع)

4 فروردین 1400

صوت ولادت حضرت علی اکبر(ع)


سخنرانی - حجت الاسلام تویسرکانی - ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود 1 - حاج حسین پارسا- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود 2 - حاج حسین پارسا- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود 3 - حاج حسین پارسا- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود 4 - حاج حسین پارسا- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود1 - کربلایی میثم رعیتی- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود تک - کربلایی میثم رعیتی- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

سرود 2 - کربلایی میثم رعیتی- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

مدح خوانی - کربلایی میثم رعیتی- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

مدح خوانی - حاج حسین پارسا- ولادت حضرت علی اکبر(ع) - 4 فروردین 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن