تاریخ درج شنبه 09 مرداد 1400 در 09:08 کد خبر : 4204
ف

تصاویر اجرای گروه سرود

تصاویر اجرای گروه سرود

در روز عید غدیر 1400

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن