تاریخ درج شنبه 09 مرداد 1400 در 09:36 کد خبر : 4206
ف

صوت جشن عیدغدیر

صوت جشن عیدغدیر

7 مرداد 1400

صوت جشن عیدغدیر


سخنرانی - حجت الاسلام واضحی آشتیانی - مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

شعرخوانی - کربلایی میثم رعیتی- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

شور - کربلایی میثم رعیتی- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

سرود - کربلایی میثم رعیتی- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

شور 1 - حاج حسین پارسا- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

شعرخوانی - حاج حسین پارسا- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

سرود - حاج حسین پارسا- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

شور 2 - حاج حسین پارسا- مراسم عید غدیر - 7 مرداد 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن