تاریخ درج یکشنبه 18 مهر 1400 در 02:18 کد خبر : 4298
ف

صوت مراسم اربعین حسینی

صوت مراسم اربعین حسینی

4 مهر 1400

صوت مراسم اربعین حسینی


سخنرانی - حجت الاسلام تویسرکانی - مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

روضه - کربلایی سید محمد جوادی- مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

روضه - کربلایی میثم رعیتی- مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

پیش زمینه - کربلایی میثم رعیتی- مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

زمینه 1 - کربلایی میثم رعیتی - مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

زمینه 2 - کربلایی میثم رعیتی - مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

شور و روضه 1- کربلایی میثم رعیتی - مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

شور و روضه 2 - کربلایی میثم رعیتی - مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

روضه آخر - کربلایی میثم رعیتی - مراسم اربعین حسینی-4 مهر 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن