تاریخ درج سه شنبه 04 آبان 1400 در 10:01 کد خبر : 4306
ف

سالن همایش

شهید غفورزاده

شهید غفورزاده

آماده عقد قرارداد با مراکز دولتی و خصوصی ، مراکز فرهنگی ، مدارس ، دانشگاه ها ، مهد کودک

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن