تاریخ درج شنبه 06 آذر 1400 در 09:29 کد خبر : 4334
ف

ویدئو کرسی ماهانه قرآن کریم

ویدئو کرسی ماهانه قرآن کریم

29 آبان 1400

ویدئو کرسی ماهانه قرآن کریم

تلاوت استاد حاج حمیدرضا احمدی وفا

جهت مشاهده کلیک کنید


مقطع کوتاه 1 - از تلاوت استاد احمدی وفا

جهت مشاهده کلیک کنید


مقطع کوتاه 2 - از تلاوت استاد احمدی وفا

جهت مشاهده کلیک کنید


تلاوت استاد جواد ملازاده

جهت مشاهده کلیک کنید


اجرای برنامه - آقای حسین کوه خیل

جهت مشاهده کلیک کنید

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن