تاریخ درج شنبه 14 اسفند 1400 در 09:56 کد خبر : 4445
ف

صوت جشن مبعث پیامبر(ص)

صوت جشن مبعث پیامبر(ص)

9 اسفند 1400

صوت جشن مبعث پیامبر(ص)


سخنرانی - حجت الاسلام مظلوم - مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) - 9 اسفند 1400
download

شعرخوانی - حاج سید صادق عبادی- مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) - 9 اسفند 1400
download

شعرخوانی - کربلایی مهرداد ملکی- مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) - 9 اسفند 1400
download

سرود - کربلایی مهرداد ملکی - مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) - 9 اسفند 1400
download

شور 1 - کربلایی مهرداد ملکی- مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) - 9 اسفند 1400
download

شور2 - کربلایی مهرداد ملکی- مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) - 9 اسفند 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن