تاریخ درج چهارشنبه 18 اسفند 1400 در 14:09 کد خبر : 4451
ف

صوت جشن ولادت امام سجاد(ع)

صوت جشن ولادت امام سجاد(ع)

16 اسفند 1400

صوت جشن ولادت امام سجاد(ع)


سخنرانی - حجت الاسلام موسوی شالی - جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

سرود - کربلایی میثم رعیتی- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شعرخوانی - کربلایی میثم رعیتی- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شعرخوانی - حاج حسین پارسا- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شور1 - کربلایی میثم رعیتی- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شور2 - کربلایی میثم رعیتی- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شور3 - کربلایی میثم رعیتی- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شور 1 -حاج حسین پارسا- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

شور 2 - حاج حسین پارسا- جشن ولادت امام سجاد(ع) - 16 اسفند 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن