تاریخ درج شنبه 20 فروردين 1401 در 15:01 کد خبر : 4470
ف

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

جزء سوم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم


ترتیل جزء سوم قرآن - با صدای آقایان حسین چاقمی و مهدی ناصرزعیم - 16 فروردین 1401
download

بیان نکات تفسیری جلسه سوم - توسط حجت الاسلام تویسرکانی - 16 فروردین 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن