تاریخ درج یکشنبه 21 فروردين 1401 در 11:26 کد خبر : 4478
ف

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

جزء هفتم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم


ترتیل جزء هفتم - با صدای آقایان حمید شیخ زاده و عبدالصمد مرزوقی - 20 فروردین 1401
download

بیان نکات تفسیری(جلسه هفتم)- توسط حجت الاسلام تویسرکانی- 20 فروردین 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن