تاریخ درج سه شنبه 06 ارديبهشت 1401 در 12:53 کد خبر : 4490
ف

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

جزء سیزدهم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم


ترتیل جزء سیزدهم - با صدای آقایان حسن چاقمی و سید امیر امامی - 26 فروردین 1401
download

بیان نکات تفسیری (جلسه13) - توسط حجت الاسلام تویسرکانی- 25 فروردین 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن