تاریخ درج یکشنبه 11 ارديبهشت 1401 در 13:29 کد خبر : 4521
ف

تصویر یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

تصویر یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

جزء 28 و نیمه اول جزء 29

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن