تاریخ درج دوشنبه 24 مرداد 1401 در 09:59 کد خبر : 4703
ف

تصاویر آماده سازی و توزیع غذا بین نیازمندان

تصاویر آماده سازی و توزیع غذا بین نیازمندان

مرداد 1401

تصاویر آماده سازی و توزیع غذا بین نیازمندان

تهیه ، طبخ و توزیع 2000 پرس غذای گرم بین نیازمندان با مشارکت مردمی

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن