تاریخ درج شنبه 14 آبان 1401 در 11:20 کد خبر : 4766
ف

تصاویر حضور نوجوانان عاشورایی در راهپیمایی 13 آبان

تصاویر حضور نوجوانان عاشورایی در راهپیمایی 13 آبان

13 آبان 1401

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن