تاریخ درج یکشنبه 16 بهمن 1401 در 13:22 کد خبر : 4862
ف

صوت مراسم ولادت امام علی(ع)

صوت مراسم ولادت امام علی(ع)

14 بهمن 1401

صوت مراسم ولادت امام علی(ع)


سخنرانی - حجت الاسلام جوشقانیان - شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

سرود 1- حاج حسین پارسا- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

سرود 2 - حاج حسین پارسا- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

سرود 3 - حاج حسین پارسا- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

سرود 1 - کربلایی میثم رعیتی- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

سرود 2 - کربلایی میثم رعیتی- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

مدح - حاج حسین پارسا- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

مدح 1 - کربلایی میثم رعیتی- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

مدح 2 - کربلایی میثم رعیتی- شب ولادت امام علی(ع) - 14 بهمن 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن