تاریخ درج دوشنبه 08 اسفند 1401 در 12:45 کد خبر : 4878
ف

صوت مراسم ولادت حضرت عباس(ع)

صوت مراسم ولادت حضرت عباس(ع)

5 اسفند 1401

صوت مراسم ولادت حضرت عباس(ع)


سخنرانی - حجت الاسلام تویسرکانی - مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

سرود 1- کربلایی میثم رعیتی- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

سرود 2 - کربلایی میثم رعیتی- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

شعرخوانی - کربلایی میثم رعیتی- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

سرود 1- حاج حسین پارسا- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

سرود 2 - حاج حسین پارسا- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

شعرخوانی - حاج حسین پارسا- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

شعرخوانی - آقای مجید کرمی- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

سرود 1 - کربلایی امیرمحمد شکری- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

سرود 2 - کربلایی امیرمحمد شکری- مراسم ولادت حضرت عباس(ع) - 5 اسفند 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن