تاریخ درج دوشنبه 08 اسفند 1401 در 13:05 کد خبر : 4880
ف

صوت مراسم ولادت امام سجاد(ع)

صوت مراسم ولادت امام سجاد(ع)

6 اسفند 1401

صوت مراسم ولادت امام سجاد(ع)


سخنرانی - حجت الاسلام تویسرکانی - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

شعرخوانی - کربلایی میثم رعیتی - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

سرود - کربلایی میثم رعیتی - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

شعرخوانی - حاج حسین پارسا - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

سرود 1 - حاج حسین پارسا - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

سرود 2 - حاج حسین پارسا - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

سرود 3 - حاج حسین پارسا - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

سرود - کربلایی بنیامین نوایی مقدم - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

سرود - کربلایی محمد کمیل احمدزاده - مراسم ولادت امام سجاد(ع) - 6 اسفند 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن