تاریخ درج چهارشنبه 27 ارديبهشت 1402 در 10:43 کد خبر : 4954
ف

صوت محفل انس با قرآن کریم

صوت محفل انس با قرآن کریم

26 فروردین 1402

صوت محفل انس با قرآن کریم


تلاوت - استاد حامد شاکرنژاد - محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

بیان خاطره - استاد حامد شاکرنژاد- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

تلاوت - استاد مهدی غلام نژاد- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

بیان خاطره - استاد مهدی غلام نژاد- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

نظر فرزندان استاد غلام نژاد در مورد پدر - محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

همخوانی خانواده محترم غلام نژاد- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

قطعه اول - گروه بین المللی الوارثین- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

قطعه دوم - گروه بین المللی الوارثین- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

قطعه سوم - گروه بین المللی الوارثین- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

قطعه چهارم - گروه بین المللی الوارثین- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

اجرای خانم زینب شیری جعفرزاده- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

تلاوت - آقای علی واحدی- محفل انس با قرآن کریم - 26 فروردین 1402
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن