تاریخ درج پنجشنبه 13 مهر 1402 در 10:06 کد خبر : 5044
ف

صوت مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع)

صوت مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع)

10 مهر 1402

صوت مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع)


تلاوت قرآن - آقای سید محمد مدنی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

سخنرانی - حجت الاسلام تراشیون - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شعرخوانی - کربلایی میثم رعیتی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

مدح - کربلایی علی منظمی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

تک - کربلایی علی منظمی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور1 - کربلایی میثم رعیتی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور 2 - کربلایی میثم رعیتی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور 3 - کربلایی میثم رعیتی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور 1 - کربلایی علی منظمی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور 2 - کربلایی علی منظمی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور 3 - کربلایی علی منظمی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

شور 4 - کربلایی علی منظمی - مراسم ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) 1402
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن