تاریخ درج شنبه 26 اسفند 1402 در 11:42 کد خبر : 5125
ف

عملیات آزادسازی قله چغالوند

عملیات آزادسازی قله چغالوند

سال 1360-ارتفاعات گیلانغرب

عملیات آزادسازی قله چغالوند

عملیات آزادسازی قله چغالوند
امروز۲۵ اسفند یادآور
حماسه  آفرینی رزمندگان اسلام استان البرزبفرماندهی سرادررشیداسلام شهید آقامهدی شرع پسند...... درآزاد سازی قله چغالوند بلند ترین قله ونقطه سرکوب از سلسله ارتفاعات چرمیان درشمالغربی گیلانغرب
در۱۳۶۰/۱۲/۲۵ میباشد
در۳۱ شهریور ۵۹ باشروع تها جم دشمن ؛ لشکر۶ زرهی ارتش حزب بعث با محاصره قصرشیرین  حرکت خودرا همراه با لشکر۴ پیاده برای اشغال شهر  گیلانغرب حرکت خود را ادامه داد
 مردم مقاوم گیلانغرب  در۷کیلومتری شهر به مقابله ومقاومت دربرابردشمن پرداختند و لذا دشمن مجبور به عقب نشینی وبا اشغال و استقرار برروی سلسله ارتفاعات چرمیان وقله چعالوند
درشمال غربی شهر گیلانغرب که به دشت وشهر وروستاهای منطقه  ونقطه سرکوب ودیده بان  دشمن بود مستقرگردید
واز این راه شهر وروستاها ی آنرا زیر آتش توپخانه و خمپاره ها و.....قرارداشت اما مردم شهر راتخلیه نکردنند
با اعزام اولین گروه ۴۵ نفره نیروهای بسیج وسپاه کرج بفرماندهی سردارشهید آقا مهدی شرع پسنددرتاریخ ۵ دیماه سال۵۹ به جبهه های گیلانغرب و استقرار درمحور آوزین با شرکت در عملیات بروی تپه ابرویی باتقدیم  ۳شهید به آزاد سازی و تثبیت مواضع در این محور پرداختند
شهیدان بسیجی حمیداسکندری محمد حسین فلاح زاده وپاسدارشهید محمد حسن راستروش از شهدای البرز دراین عملیات بودنند
سردارشهید آقا مهدی شرع پسند با توجه به وضعیت مردم شهر وروستاها ی منطقه که زیر آتش توپخانه دشمن قرارداشتند
وشهیدومجروح میشدنند باهماهنگی مسئول عملیات سپاه گیلانغرب سردارشهید  پاسدار عباس ملکی وهنچنین اعزام دومین گروه ۵۰ نفره نیروهای پاسدار وبسیج  از استان البرزبه گیلانغرب
برای آزاد سازی قله چغالوند
اقدام به شناسایی وهماهنگی طراحی وبرنامه ریزی برای آزادسازی قله چغالوند نموده
و برای پشتیبانی وحمایت نیروهای عمل کننده روی قله چغالوند و بستن مسیر ودفع پاتکهای دشمن  جبهه تپه کرجیها را با ایجاد سنگرها و حفر کانال در شبانه  وبا ستتار دقیق علی رغم دید مستقیم دشمن بر دور تا دور تپه کرجیها جبهه جدیدی را دردامنه جنوبی قله چغالوند وزیر مواضع دشمن در ارتفاعات گچی  جلوی جبهه دشمن ایجاد نمود

درشب ۲۵ اسفند سال ۵۹ بهمراه نیروهای اعزامی مرحله اول ودوم ازاستان البرز بهمراه یک گروهان از  نیروهای ژاندارمری از دو محور شمالی وجنوبی قله حمله بافرماندهی کلی عملیات با پاسداران  پادگان امام حسین تهران فرماندهی سردارشهید آقا مهدی شرع پسنددرتپه کرجیها  راآغاز و با آزاد سازی قله چغالوند حماسه آفریدنند ودر ادامه بمدت ۳ شبانه روزبا حمایت وپشتیبانی رزمندگان استان  البرز از روی تپه کرجیها دردفع پاتکها وعملیاتهای نیروهای دشمن برای باز پی گیری قله استراتژی دشمن را.........  ناکام گذاشتنند..... وتثبیت مواضع نمودنند
استان البرز دراین عملیات نیز ۲شهید بنام شهیدان :
معلم شهیدباب الله سامانی پور از شهیدسردارعباس ملکی فرمانده عملیات سپاه گیلانغرب ازپاسداران پادگان امام حسین سپاه تهران
تقدیم اسلام گردبد
وبرادران پاسدارودانشجوی شهید محمدعلی کاوه نیز مجروح گردید .
دراین عملیات ضمن آزادسازی وفتح قله چغالوند ۴۵ تن از نیروهای گردان تکاور ویژه
جنگ کوهستانی دشمن را باسارت درآوردنند
یادوخاطره شهدای والا مقام این عمیات را گرامی میداریم

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن